Wednesday, August 15, 2018

Random Artikel

Perang OS

Perang OS yang sedang marak terjadi antara : Ios(Iphone),Android,dan RIM(Blackberry) masih akan berlangsung lama walaupun pasar dunia masih dikuasai oleh Symbian. Peperangan ini mengilhami seseorang...

Membuat logo dengan photoshop