Wednesday, January 27, 2021

Random Artikel

Lensa Kamera FishEYE Ada di Windows Phone Kamu

Istilah The fisheye diciptakan oleh fisikawan Amerika sekaligus penemunya Robert Wood W pada tahun 1906. Sebutan itu didasarkan pada bagaimana pandangan ikan dalam melihat...